Üldtingimused

Jaga artiklit
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  

ÜLDTINGIMUSED

ABIRATAS.EE kasutamisel nõustute, et teie ja iga inimene, kellele te oma ABIRATAS.EE kontole juurdepääsu lubate, järgivad järgmise Kasutajalepingu tingimusi, mis on esitatud kokkvõtlikult ja tervikuna siin allpool. Käesolev kasutuskokkulepe on teieja ABIRATAS OÜ vahel ning see reguleerib teie juurdepääsu ABIRATAS.EE poolt pakutavatele teenustele, veebisaitidele ja rakendustele. Ligipääs nendele rakendustele (“Teenus “) ja nende kasutamine sõltub sellest, kas olete nõustunud ja järginud käesolevat lepingut.

Kokkuvõte

ABIRATAS.EE kasutaja käitumine ja sisu

Kõik, mida sa postitad ABIRATAS.EE lehele, on avalik. Veenduge, et olete rahul ideega, et igaüks saab vaadata siin TEIE poolt postitatud sisu!

Te ei tohi postitada mingit sisu ega kasutada meie teenust, et teha midagi ebaseaduslikku või pahatahtlikku!

Kui selgub, et teie poolt postitatud sisu või teiepoolne kasutamine on ebaseaduslik või pahatahtlik, ei vastuta ABIRATAS.EE – selle eest olete täielikult vastutav TEIE!

 Palun ärge hankige, rünnake või kopeerige ABIRATAS.EE-d või meie teenuseid.

Kuigi me ei tee seda ilma korraliku põhjuseta, võib ABIRATAS lõpuks teie sisu eemaldada või konto kustutada või peatada oma äranägemise järgi.

Kui teie ja kellegi muuga kui ABIRATAS.EE-ga tekib vaidlusi, ei ole meil kohustus osaleda või abistada kumbagi poolt.

Litsentsilepingud

Teie loodud sisu on teie oma. Kuid ABIRATAS.EE-l on õigus seda kasutada ning levitada mitmel viisil. Näiteksvõib ABIRATAS.EE töötaja või toimetaja teie postituse valida teise ABIRATAS.EEsaidi või lehekülje jaoks.

Reklaam

Te võite ABIRATAS.EE lehel  ja teistel selle saitidel näha reklaame. Reklaam võib olla loodud ABIRATAS.EE meeskonna või kolmandate osapoolte poolt. Me ei vastuta reklaami mõju eest teile. Juhul kui teile tundub, et reklaam ei vasta seadustele või häirib teid muul viisil, palun teavitage meid sellest aadressil reklaam(at)abiratas.ee

Privaatsus

Me teeme kõik endast oleneva, et kaitsta teie isikuandmeid, ja säilitame seda ainult nii kaua, kui see on vajalik. Me jätame endale õiguse avaldada teie isiklikud andmed, kui seaduse järgi meilt nõutakse.

Autoriõiguste poliitika

ABIRATAS.EE austab teiste intellektuaalomandi õigusi ja eeldab, et kasutajad ja toetajad teevad sama. Vajadusel reageerime väidetava autoriõiguse rikkumise teadetele.

KASUTAJA leping

Järgnev kokkulepe (“Tingimused”) kirjeldab tingimusi, milles pakume teile juurdepääsu allpool määratletud teenustele. Nendes Tingimustes kasutatud suurtähtedega on allpool “Mõisted” või käesolevate Tingimuste tekstis toodud tähendused. Pakkumine, mis võimaldab teil teenuste juurde pääseda, sõltub sellest, kas olete nõus kõigi käesolevate tingimustega sisalduvate tingimustega, sealhulgas teie käesolevast lepingust (nt URL-id või hüperlingid) seotud eeskirjade ja tingimustega (nt meie privaatsuspoliitika ja meie sisusuunised. Mis tahes teenuste kasutamine tähendab, et olete nõus nende tingimustega.

Me võime need Tingimused igal ajal muuta oma äranägemise järgi, jõustades muudetud Tingimused sellel leheküljel, kus oli nende tingimuste eelnev versioon, või edastades need muudatused mis tahes kirjaliku kontakti kaudu, mille oleme teiega loonud. Teenuste kasutamine, mis järgneb muudetud tingimuste avaldamise kuupäevale, kujutab endast nõusolekut selliste muudatuste tegemiseks. Nõustute, et vaatate regulaarselt käesolevaid lehti, käesolevate Tingimuste värskendusi ja loete meie saadetud teateid, mis teavitavad teid kõigist muudatustest.

MÕISTED

“Ettevõte” või “ABIRATAS.EE” või „ABIRATAS“ või “Me” tähendavad iga ABIRATAS.EE / või mõnda oma sidusettevõtet, individuaalselt ja kollektiivselt.

“Ettevõtte osalised” tähendavad Ettevõtet, selle sidusettevõtteid ja tütarettevõtteid ning nende juhte, töötajaid, esindajaid, advokaate, kolmandate osapoolte sisu pakkujaid, turustajaid, litsentsisaajaid või litsentsiandjaid.

“Teenus” või “Teenused” tähendavad mis tahes interneti-põhiseid või muid teenuseid, mida pakub ettevõte, sealhulgas, kuid mitte ainult, käesolevas lepingus kirjeldatud, kas ettevõtte kaudu kuuluva või kontrollitud veebisaidi kaudu (sotsiaalse võrgustiku), mobiilirakenduse, mobiiltelefoni või muul viisil.

“Kasutaja poolt pakutav sisu” või “Sisu” tähendab sisu või muud materjali (kujutised, lingid, dokumendid, tekst, kommentaarid, kirjutised, fotod, graafika, videod või failid), mida kasutaja laadib Teenuse kaudu või muul viisil kasutaja poolt teenusesse integreeritud.

ABIRATAS.EE kasutaja käitumine, sisu kasutamine ja kasutaja sisu

Te võite kasutada meie Teenuseid vaid juhul, kui sõlmite ABIRATAS.EE-ga siduva lepingu. Selleks, et saada registreeritud kasutajaks (luues kontot), nõuab ABIRATAS.EE, et isik oleks vähemalt 18 (kaheksateist) aastat vana. Lepingu rikkumine annab ABIRATAS.EE-le vale või eksitava teabe seoses konto loomisega. Kui soovite teatada alaealisele registreeritud kontost, saatke palun info meiliaadressile info(at)abiratas.ee.

Kasutaja vastutus: Te olete ainuisikuliselt vastutav meie Teenuse kasutamise eest mis tahes sisule, mille meile esitate, mis tahes suhtluses teiste ABIRATAS.EE kasutajatega ja selle tagajärgede eest. Teie esitatud sisu saab vaadata teiste Teenuse kasutajate ning kolmandate isikute teenuste ja veebisaitide kaudu.

Te peate esitama ainult sisu, mida on käesolevate tingimustega teistega jagatud ja mis ei riku kolmanda isiku mis tahes õigusi, sealhulgas mitte ainult intellektuaalomandi õigusi, privaatsuse õigusi ega avalikustamisõigusi.

ABIRATAS.EE jätab endale õiguse, kuid ei ole kohustatud, sisu mitte vastu võtma ja/või eemaldama oma äranägemisel, sealhulgas, kuid mitte ainult, käesolevate Tingimuste või Sisu juhiste rikkumiste eest. ABIRATAS.EE jätab endale õiguse, kuid ei ole kohustatud jälgima teie ja teiste kasutajate vahelisi vaidlusi. ABIRATAS.EE ei vastuta teie interaktsioonide eest teiste kasutajatega .

Kasutaja käitumine: vastutasuks, et saate kasutada Teenuseid, nõustute, et olete kohustatud järgima järgmisi kohustusi:

Registreerimine

Isegi kui soovite anonüümset kontot luua, nõustute endiselt kõigi nende tingimustega.

Te ei tohi kasutada valeandmeid või kontot, mis on teise isiku omanduses või kontrolli all, eesmärgiga eksitada teisi kasutajaid pahatahtlikult, esitledes end selle isikuna või muul põhjusel.

Tarkvara

Te ei tohi ega tohi lubada kolmandatel isikutel:

 • muuta, kohandada, lahti võtta dekompileerida, tõlkida, pöördprojekteerida või muul viisil püüda avastada Teenuse lähtekoodi või struktuuri, järjestust ja korraldust või mis tahes veebisaidi osi, mis pakuvad Teenuseid (välja arvatud juhul, kui eelnevat nõuab  kohalik seadus ja siis ainult niivõrd, kui see on nõutud selliste seaduste alusel);
 • kasutada Teenust mis tahes viisil, mis võiks kahjustada, keelata, üle koormata või kahjustada Teenust või Teenuse teist kasutajat;
 • kustutada, varjata või muuta mis tahes teenusesse või teenust sisaldavat autoriõigust, kaubamärki, hüperlinki või muid omandiõigustega seotud teateid (“Teated”), ettevõtte koodi, mis on sisse lülitatud või varjatud kolmanda osapoole veebisaidile, ja / või ettevõtte tarkvara;
 • esitama mis tahes sisu või materjali, mis eksitavad või viitavad sellele, et sellist sisu või materjali sponsoreerib või kinnitab Ettevõte; või
 • kasutada Teenuseid, et rikkuda mis tahes arvutivõrgu turvalisust või teisaldada või salvestada ebaseaduslikke materjale.

Kasutusreeglid

Te nõustute, et teie poolt Teenuse kasutamine ja käitumine (sh mis tahes foorum, teadete tahvel, vestlus või muu suhtlusfunktsioon) ja teie kasutaja poolt pakutav sisu on seaduslik ja ei:

 • riku mis tahes osapoole lepingulist, isiklikku, intellektuaalomandit või muid õigusi või edendavad või moodustavad ebaseaduslikku tegevust;
 • riku käesolevaid tingimusi, kohalikke, riiklikke, föderaalseid või rahvusvahelisi seadusi, eeskirju või eeskirju või käitumisreegleid, mis on avaldatud seoses Teenuste ükskõik millise tunnusega;
 • peta või eksita ettevõtet või teisi kasutajaid, eriti mis tahes katses leida tundlikku kontoinfot, näiteks paroole;
 • kasuta Ettevõtte tugiteenuseid ebaõigesti või ei esita valeandmeid kuritarvituste või üleastumiste kohta;
 • osale igasuguste püramiidskeemide või muude mitmetasandiliste turustuskampaaniate edendamises või ei reklaami mis tahes veebisaite või teenuseid, mida peetakse rämpspostiks, pahavaraks või sisaldavad ettevõtte äranägemisel soovimatuid materjale;
 • loo või ei edasta soovimatut elektroonilist sidet, nagu näiteks rämpsposti, teistele kasutajatele või Teenuse liikmetele või muul viisil häirida teiste kasutajate või liikmete teenistust;
 • ei kasuta viiruseid, usse, Trooja hobused, RATe, klaviatuuri salvestajaid, ajapomme, nuhkvara, reklaamvara, passiivse infokogumise mehhanisme (PCM-d) või muid pahatahtlikke või invasiivseid koode või programme
 • kopeeri või kohanda Teenuse tarkvara, sealhulgas, kuid mitte ainult, Flash, PHP, HTML, JavaScript või muud koodi;
 • kata või varja teenust puudutavat teate, bännerit, reklaami või muud kaubamärki;
 • varja oma kasutaja poolt pakutava sisu allikat või muud teavet, mille esitate teenusele.

Oluline

Te nõustute, et olete vastutav kõigi tagajärgede eest (sealhulgas vastutuse eest hüvitada Ettevõte kahjude eest, mida see võib kahjustada), mis tekivad juhul, kui Teenuse mis tahes kasutamine ja käitumine (sh mis tahes foorum, teadete tahvel, vestlus või muu suhtlusfunktsioon ) ja teie kasutaja poolt pakutav sisu:

 • sisaldab mis tahes solvavaid kommentaare, mis on seotud rassi, rahvusliku päritolu, soo, seksuaalse eelistuse või füüsilise puudega inimesega;
 • sisaldab ebamäärast, pornograafilist, seksuaalset või muul viisil ebasobivat sisu või keelt;
 • petab, naeruvääristab, kiusab, ähvardab, ahistab, hirmutab või kuritarvitab kedagi;
 • edendab vägivalda või kirjeldab vägivallaküsimusi;
 • kuvab mis tahes isiklikku teavet teise isiku kohta, sealhulgas teise isiku aadress, telefoninumber, e-posti aadress, krediitkaardi number või muu teave, mida võib selle isiku jälgimiseks, kontaktiks saamiseks või isikuna esinemiseks kasutada;
 • üritab mõne teise isikuna esineda;
 • või kasutab tööriistasid, mis teevad teie Interneti-protokolli aadressi anonüümseks (nt anonüümne puhverserver) teenusele ligipääsemiseks.

Teenus võib sisaldada või pakkuda reklaami ja sponsorlust. Reklaamijad ja sponsorid vastutavad selle eest, et avaldatud ja meile esitatud materjal on õige ja järgib kehtivaid seadusi. Me ei vastuta reklaamija või sponsori materjalide ebaseaduslikkuse, vigade, ebatäpsuste või probleemide eest.

Litsentsilepingud

Kasutaja litsents

Säilitate oma õigused mis tahes sisule, mille esitate Teenusele või selle kaudu. Teenuse sisu avaldamisega garanteerite otseselt , et teil on kõik vajalikud õigused sellele.

Me võime teie sisu muuta või kohandada seda edastamiseks, kuvamiseks või levitamiseks arvutivõrkude ja mitmesuguste meediumide kaudu ja/või sisu muutmiseks, kui see on vajalik selle sisustamiseks ja kohandamiseks mis tahes võrgu, seadmete mis tahes nõuete või piirangutega , teenuseid või kolmandate isikute teenuseid ning te olete vastutav nende kolmanda osapoole teenuste privaatsuseeskirjade lugemise ja mõistmise eest.

Lehekülje litsents

Kõik õigused, pealkirjad jne Teenusele (välja arvatud kasutajate esitatud sisu) jäävad ABIRATAS.EE-le. Teenust kaitstakse autoriõiguse, kaubamärgi ja muude seaduste alusel.

Tingimustes ei anta õigust kasutada ABIRATAS.EE nime või ABIRATAS.EE kaubamärke, logosid, domeeninimesid ja muid eristavaid brändi funktsioone. Mis tahes ABIRATAS.EE või Teenuste kohta käiv tagasiside, kommentaarid ja ettepanekud on täiesti vabatahtlikud ja me võime sellist tagasisidet, kommentaare või soovitusi kasutada meile sobival viisil..

Kui Te nõustute nende tingimustega, annab ABIRATAS.EE teile mitte-eksklusiivse, piiratud, mitteülekantava, vabalt loovutatava litsentsi Teenuse kasutamiseks oma isiklikuks, mitteäriliseks (st te ei tohi teenust kasutada, et pakkuda või teenida või lubada teistel pakkuda või esitada reklaame või kampaaniad) kasutada ainult ja vastavalt Teenuse funktsioonidele. ABIRATAS.EE jätab endale õiguse teie litsentsi lõpetada Teenuse kasutamiseks igal ajal ja mis tahes põhjusel või tulevikus (juhul kui Teenust kasutatakse kommertskasu eesmärgil).

Privaatsus

Me hoolime oma kasutajate privaatsusest. Te mõistate, et teenuse kasutamisega nõustute oma isikutuvastatava teabe kogumise, kasutamise ja avaldamisega (vt allpool “Teabe jagamine”) ja koondada andmeid, nagu on sätestatud meie privaatsuseeskirjades, ja teie isikuandmeid koguda, kasutada, üle anda ja töödelda.

Teabe jagamine

ABIRATAS.EE on tehnilised, halduslikud ja füüsilised kaitsemeetmed, mis aitavad kaitsta kasutaja käsutuses oleva teabe omavolilist juurdepääsu, kasutamist või avalikustamist. Meie turvameetmete ja -poliitikate kohaselt on ligipääs isikut tuvastavale teabele lubatud ainult nende jaoks, kellel on sellise juurdepääsu jaoks ärivajadus, ja tundlikke andmeid säilitatakse ainult niikaua, kui see on vajalik ettevõtte või seaduslike vajaduste rahuldamiseks ja hävitamiseks enne kõrvaldamist.

Kuigi me püüame koguda ja säilitada isiklikke andmeid, pole ükski programm sajaprotsendiliselt turvaline ja me ei saa garanteerida, et meie kaitsemeetmed takistavad igasugust lubamatut katset isikuandmetega tutvuda, seda kasutada või avalikustada.

Kolmanda osapoole õigustest lahti ütlemine (disclaimer)

Teenus võib sisaldada linke kolmanda osapoole veebisaitidele, reklaamijatele, teenustele (nt maksete töötlemine), eripakkumistele või muudele sündmustele või tegevustele, mis

ABIRATAS.EE-le ei kuulu ega meie poolt ei kontrollita. ABIRATAS.EE ei kinnita ega võta endale mingit vastutust selliste kolmandate osapoolte saitide, teabe, materjalide, toodete ega teenuste eest. Kui pääsete teenusega  juurde kolmanda osapoole veebisaidile, teete seda omal vastutusel ja teate, et need tingimused ja ABIRATAS.EE privaatsuspoliitika ei kehti selliste saitide kasutamise kohta. Teiega suhtlemine Teenuses pakutavate reklaamijatega  või nende kampaaniates osalemine, sealhulgas kauba maksmine ja kohaletoimetamine, ja muud tingimused (nt garantiid) on ainult teie ja selliste reklaamijate vaheline. Te nõustute, et ABIRATAS.EE ei vastuta mis tahes kahjude eest, mis on seotud selliste reklaamijatega suhtlemisel ja lepingute sõlmimisel.

Autoriõiguste poliitika

Kui ABIRATAS.EE saab teate, et sisestatud sisu on ebaseaduslik või ei vasta teenusetingimustele või teenuse kavandatud kasutamisele, jätame me endale õiguse eemaldada materjal mõistliku aja jooksul.

Meiepoolsest rikkumisest teatamise kohta peate esitama meile kirjaliku teate (e-kirjaga lisatud ja allkirjastatud), milles esitatakse allpool loetletud tingimused. Palun ärge saatke meile tavalist posti, kuna me ei pruugi seda õigeaegselt kätte saada.

Selleks, et saaksime oma probleemid lahendada, esitage palun järgmine teave:

 • Iga väidetavalt rikkuva pildi, video, muusika või tekstiosa kohta, mille soovite eemaldada mõnelt meie saitidelt, esitage materjali sisaldava lehe täpne püsiv URL.
 • Andke meile piisavalt teavet, et saaksime teiega ühendust võtta: e-posti aadress on eelistatud, samuti telefoninumber.
 • Kujutiste jaoks esitage järgmine teave, mis sisaldab üksikasju väidetava reegleid rikkuva pildi, video, muusika või tekstiosaga seotud autoriõiguse kohta: autoriõiguse tõendamine pildi, video, muusika või teksti kohta, VÕI, selle registreerimise puudumisel üksikasjalik kirjeldus ja tõendid, mis toetavad teie väidet, et teil on pilt, video, muusika või tekstiosa autoriõigus. Me ei järgi taotlusi pildi, video, muusika või tekstiosa eemaldamiseks, kui kaebuse esitaja ei suuda tõendada, et neil on kõnealuse sisu suhtes autoriõigus.

Dokumendi allkirjastamine ja saatmine aadressile:  info(at)abiratas.ee

Pange tähele, et vastutate kahju eest (sealhulgas kulud ja advokaaditasud), kui märkate, et mis tahes materjal meie saitidel rikub teie autoriõigusi. Samuti jätame me endale õiguse avaldada teie kiri ABIRATAS.EE saidil.

Lepingu lõpetamine

Võite Teenuse kasutamine igal ajal lõpetada, ilma et meid teavitataks. Kuid me võime siiski säilitada ja jätkata Teenuse kaudu esitatud või üles laaditud sisu kasutamist.

ABIRATAS.EE võib ilma eelneva etteteatamiseta Teenust muuta, peatada Teenuse või Teenuse funktsioonide pakkumise Teile või üldistele kasutajatele või luua Teenuse kasutamiseks kasutamispiiranguid.  Eelkõige võib ABIRATAS.EE vastavalt seadustele koheselt lõpetada või peatada kontod, mis on märgitud korduva autoriõiguse rikkumise eest.

Teenuse kasutamise võimaluse või võimaluse kasutamise lõpetamisel, sealhulgas, kuid mitte ainult, teie konto peatamisel, lõpeb teie õigus sellele Teenusele ja õigus sellele juurde pääseda. Kõiki käesoleva lepingu sätteid, mis oma olemuse tõttu peaksid lõppema, jäävad kehtima ka pärast lõpetamist, sealhulgas, kuid mitte ainult, omandiõiguse sätted, garantiilepingust loobumine ja vastutuse piirangud. Teenuste kasutamise ja kasutamise lõpetamine ei vabasta teid ühestki sellisest lõpetamisest tekkinud või kogunenud kohustustest ega piira mis tahes vastutust, mis võisid muul juhul olla ABIRATAS.EE või kolmandale isikule

Kui teie Konto lõpeb või teatud Teenuse osade sisu kustutatakse Teenustest, kinnitate ja nõustute, et:

a) sisu vahemällu salvestamine, koopiad või viited ei pruugi viivitamatult kustuda;

b) selline eemaldatud sisu võib säiluda varukoopiates (ei ole teistele kättesaadav) mõistliku aja jooksul; ja

c) selline eemaldatud sisu võib olla (ja meie serverites) salvestatud teiste kasutajate kontode kaudu. Te nõustute vabastama ABIRATAS.EE igasugustest tekkida võivatest kohustustest ja hüvitama kõik kustutatud sisu säilitamisega seotud nõuded.

Hüvitis

Kasutaja hüvitab ja vastutab ainuisikuliselt ABIRATAS.EE omanikele või selle töötajatele tekitatud kahju eest, sealhulgas kulud ja advokaaditasud, mis tahes nõude või nõudmise eest, mille on esitanud ükskõik milline kolmas isik, mis tuleneb või on tekkinud pärast Kasutaja juurdepääsu Leheküljele, Teenustele. Sama vastutus kehtib ka siis kui Kasutaja (või Kolmas osapool, kes kasutab Kasutaja kontot) rikub Lepingut või läheb vastuollu mis tahes isiku või üksuse intellektuaalomandi või muude õigustega.

Vastutuse piiramine

ABIRATAS.EE juhid, omanikud,  ametnikud, aktsionärid, töötajad ega liikmed ei vastuta mingil juhul Lehekülje ega Teenuste eest:

a) mis tahes kaudse, juhusliku, karistusliku või sellega kaasneva kahjutasu eest;

(b) kasutusest tekkinud kahju, andmete, piltide, kasutaja sisu või muu immateriaalse vara kadumisel;

(c) loata kasutamisel, lehekülje reeglite mittetäitmisel, vigadest tekkinud kahjude eest;

(d) sisu allalaadimisel või postitamisega seotud kahjude puhul.

Mitmesugust

Käesolev leping (sealhulgas privaatsuspoliitika), mida võidakse aeg-ajalt muuta, kujutab endast teie, Lehekülje ja ABIRATAS.EE vahelist täielikku kokkulepet selle sisu osas. Käesolev leping asendab kõik eelnevad või tänapäevased kirjalikud või suulised kokkulepped või muud kokkulepped selle kohta.

ABIRATAS.EE ei vastuta oma kohustuste täitmata jätmise eest, kui sellise rikke põhjustab mehaaniline, elektrooniline või side viga või eelpoolnimetatute oluline halvenemine. Kasutaja ei või käesolevat lepingut loovutada, üle anda ega all-litsentsida, välja arvatud Kasutaja eelneva kirjaliku nõusolekuta. ABIRATAS.EE võib anda käesoleva lepingu täielikult või osaliselt üle igal ajal ilma Kasutaja nõusolekuta.

ABIRATAS.EE andmed, kuhu kaebus saata: info(at)abiratas.ee

Kõik muud kommentaarid, komplimendid, kaebused või soovitused ABIRATAS.EE lehekülje, Teenuste toimimise või mis tahes muu küsimuse kohta tuleb saata aadressile: info (at)abiratas.ee

NB! ABIRATAS.ee on ülim huumori- ja satiirileht